Díky smartphonům, mobilním datům, tabletům a podobným vychtávkám se můžete ponořit do zajímavostí a podstatných událostí, které se udály plzeňskému skautingu. Hra vás zavede na zajímavá místa, přes která denně chodíte a vůbec netušíte, že mají něco společného se skautingem.

Hra po městě pro skauty, skautky, rovery a rangers s využitím moderních technologií bude spuštěna v polovině září. Čas na plnění budete mít až do konce listopadu. Nejrychlejší tým získá hodnotné ceny!

Pravidla městské hry „Objev příběh plzeňského skautingu!“

Pořadatel: Skautský institut v Plzni ve spolupráci s archivem KRJ Plzeňský kraj a ORJ Plzeň-město

Zahájení hry: 20. září 2017
Ukončení hry: 30. listopadu 2017

Představení hry

 1. Hra je primárně určená pro členy Junáka – českého skauta a to konkrétně pro věkovou kategorii skautů a skautek (11 – 15 let) a roverů a rangers (15 – 26 let). Nic však nebrání tomu, aby hru absolvovali i nečlenové Junáka.
 2. Hra je koncipovaná na 2 hodiny. Je však možné, že hru zvládnete rychleji, nebo naopak pomaleji.
 3. Během hry se budete pohybovat v širším centru města Plzně.
 4. K úspěšnému absolvování hry je třeba smartphone, tablet nebo jiné podobné zařízení s přístupem na internet. V historickém centru je k dispozici veřejná Wi-Fi síť. V ostatních částech města je třeba datové připojení.
 5. Pro spuštění hry je třeba se registrovat na odkazu plzen100.skauting.cz/mestska-hra. Po stisknutí „Začít hrát“ se přímo spustí hra ve webovém prohlížeči. Celá hra funguje přímo v prohlížeči na webových stránkách.

Průběh hry

 1. Pro začátek hry můžete zvolit jakékoliv místo. Doporučujeme však sady Pětatřicátníků v Plzni.
 2. Hru byste měli stihnout absolvovat do 18. hodiny z důvodu otvíracích dob několika objektů na trase (nacházejí se hlavně v první části trasy, cca 1. hodina), proto doporučujeme začátek zvolit kolem 16. hodiny. Neznamená to, že musíte v 18 hodin ukončit plnění.
 3. Čas se začíná počítat od okamžiku stisku tlačítka „Začít hrát“, které se zobrazí po registraci. Čas se zastaví v okamžiku správného zodpovězení poslední otázky.
 4. Po spuštění hry se vám zobrazí první otázka. Po úspěšném zodpovězení otázky se vám zobrazí text s dalšími zajímavostmi týkající se historie plzeňského skautingu. Další otázka se zobrazí 1 minutu po zodpovězení předchozí otázky.
 5. Po ukončení hry, tj. zodpovězení poslední otázky se vám zobrazí čas absolvování a poslední text o historii skautingu v Plzni.

Pravidla účasti

 1. Účastníci se budou řídit pravidly fair-play a hodnotami, které vycházejí z myšlenek a základů skautingu, dále zdravým rozumem a slušným chováním.
 2. Každý jedinec se hry může zúčastnit jen jednou. (tzn. nemůže jít třeba se svou skautskou družinou a následně i s roverským kmenem)
 3. K získávání informací můžete využít jakýchkoliv zdrojů, včetně internetu.
 4. K přesunům můžete využívat veřejnou dopravu, kola, koloběžky, pěší chůzi či běh a jiné prostředky poháněné vlastní silou. Vlastní motorová vozidla jsou zakázána.

Hodnocení výsledků

 1. O pořadí týmů rozhoduje počet zodpovězených otázek, následně časový interval od spuštění hry po její ukončení (zodpovězení poslední otázky).
 2. Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších týmů proběhne během Mikulášského večírku Skautského institutu v Plzni, 4. prosince 2017.
 3. Pořadatelé hry můžou s uvedením důvodu diskvalifikovat jakýkoliv tým.

HRA BYLA UKONČENA K 30. LISTOPADU 2017

Možná ji ale dáme do budoucna volně k dispozici. 🙂