Rok 2017 již pomalu končí a s ním končí i celoroční oslavy, ale…máme pro vás ještě překvapení! Budeme vás však ještě chvíli napínat…

 

Již proběhlo:

Zahájení oslav 100 let skautingu v Plzni s promítáním

úterý 16.5., 19:00 – 20:30
divadlo JoNáš, Měšťanská beseda v Plzni
pro širokou veřejnost
Vstupné: 50 Kč
Přijďte společně s námi zahájit oslavy 100 let plzeňského skautingu. Během večera shlédneme nový film Skauti bez lilie.

Skautské paměti: Jiří Světlík

pondělí 22.5., 19:00
Café Regner, Bezručova 7 (1. patro, vchod vedle music bar Anděl)
pro širokou veřejnost
Martin Štěrba – Agi si bude povídat s Jiřím Světlíkem o tom, jak vypadal skauting dříve a co všechno se dalo zažít v průběhu 20. století.
Jiří Světlík by nuceně nasazen do Říše, jeho otci sebrali komunisté tiskárnu, na vojně budoval železnou oponu, pomáhal vězňům v lágrech a nakonec se sám do lágru dostal. Přesto neztratil chuť do života. Je stále aktivním skautem, historikem a členem několika klubů.

Velká oslava „100 let skautských dobrodružství v Plzni!“

18. října 2017, 16:00 – 18:30
Borský park
pro všechny skauty a skautky z Plzně
Dlouho očekávaná největší akce ze série oslav 100 let skautingu v Plzni. Velké setkání pro všechny skautské věkové kategorie od benjamínků po členy kmene dospělých. Těšit se můžete na velkou hru na motivy plzeňského skautského příběhu, na nečekaná setkání a spoustu dalšího. Začněme těch dalších 100 skautských let společně! Již 18. října!

Skautské paměti: Jan Kacerovský – Akela

úterý 10. října 2017, 19:00
Universitní kavárna Družba, Sedláčkova 19
pro širokou veřejnost
Večerem tentokrát bude provázet Marek Lukáš, předseda krajské rady Junáka Plzeňského kraje, a naše pozvání přijala legenda plzeňského skautingu Jan Kacerovský – Akela.
Akela v 60. letech založil skautský oddíl, který se později pojmenoval Jižní kříž. Po pádu komunismu v roce 1989 pomáhal bratr Akéla se znovuzakládáním oddílu, ale hlavně se věnoval a věnuje vzdělávání dospělých, pořádání různých kurzů atd. Dne 21. 3. 2011 byl vyznamenán zlatou Medailí svatého Jiří. Bratr Akéla je velkou osobností ve světě skautingu, a to nejen pro západní Čechy. Je to člověk, který zůstal skautským myšlenkám věrný a v každém období svého života se snažil předat to nejlepší, co mu skauting dal.

Panelová výstava „Objevte příběh plzeňského skautingu!“

2. – 30. října 2017
U Branky
Měli jste možnost shlédnout průřez historií plzeňského skautingu i se seznámit se současným skautingem v Plzni. Víte například, kde všude jsou skautské klubovny?
Součástí výstavy byla i doprovodná diskuze a promítání o historii skautingu na Plzeňsku ve středu 4. října v prostorech Studijní a vědecké knihovny.

Skautské paměti: Jiří Ládr – Bongo

pondělí 15. listopadu 2017, 19:00
ORJ Plzeň-město, Americká 29
Bongo začal „skautovat“ ještě za druhé světové války, když navštívil schůzku u Činga. Už v roce 1944 společně tábořili pod hlavičkou Klubu českých turistů u šumavského Kolince.  Životní příběh Jiřího Ládr značně koresponduje s českou historií 20. století, jako u většiny skautů v té době.
Bongo je také uznávaným veterinářem. Vykonával funkci ústředního ředitele Státní veterinární správy a v roce 2012 mu bylo uděleno Ocenění veterinární osobnosti za dlouholetou činnost na úseku veterinární medicíny. Mezi lety 1986 a 1990 také zasedl ve Sněmovně lidu za ČSS.
Není bez zajímavosti, že dva roky žil v Mongolsku,  takže pokud chcete vědět, jak se připravuje koza po mongolsku, přijďte!

Městská hra „Objev příběh plzeňského skautingu!“

září – listopad 2017
širší centum města Plzně
pro skauty a skautky, rovery a rangers
Díky smartphonům, mobilním datům, tabletům a podobným vychtávkám se můžete ponořit do zajímavostí a podstatných událostí, které se udály plzeňskému skautingu. Hra vás zavede na zajímavá místa, přes která denně chodíte a vůbec netušíte, že mají něco společného se skautingem.